Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Obligasjon

Borea Obligasjon er et spesialfond som investerer i fondsobligasjoner i nordiske banker, hovedsakelig norske sparebanker. Siden oppstarten i 2019 har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 6%

 • Minsteinvestering: 1.000.000,-
 • Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Fondets investeringsstrategi

Med Borea Obligasjon tilbyr vi våre investorer en investeringsmulighet i norske bankers hybridkapital, ofte omtalt som «fondsobligasjoner». Dette er en kapitalklasse som har høyere prioritet i bankens kapitalstruktur enn egenkapital/aksjer, men lavere enn andre obligasjoner. Dermed betaler de også høyere rente enn andre typer bankobligasjoner.

Vi liker norske banker

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave utlånstap.

Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Fondets rammer

For nærmere detaljer vennligst ta kontakt med oss på post@borea.as eller se fondets prospekt.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 31. juli 2019.

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

 • Borea ObligasjonVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1 010,30
  NAV FORRIGE MÅNED 1 002,89
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,74 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 0,31 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNEDEN 0,43 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 2,48 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 1,44 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR 1,03 %
 • Kostnader
  Fast årlig forvaltningshonorar 0,49 %
  Tegningskostnad 0%
  Innløsningskostnad 0%
  Variabel forvaltningshonorar 10%* av all avkastning utover referanseindeks (3,5 % per år.) *Høyvannsmerke anvendes

Dokumenter