Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

Borea Kreditt

Borea Kreditt er et spesialfond som investerer i mindre og mellomstore nordiske høyrenteobligasjoner.

 • Minsteinvestering: 1.000.000,-
 • Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Fondets investeringsstrategi

Borea Kreditt har et globalt mandat, men vil i hovedsak være investert i det nordiske markedet. Historisk har obligasjonslånene i det nordiske markedet betalt en rente som ligger ett til to prosentpoeng høyere enn det vi ser internasjonalt. Borea Asset Management har investert i høyrenteobligasjoner siden 2004, og levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,2% siden den gang. Borea Kreditt ble opprettet i september 2021 og har siden den gang gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,5%.

Der Borea Høyrente er et bredt høyrentefond, vil Borea Kreditt ha de litt mindre obligasjonslånene på inntil 1 milliard kroner som hovedfokus. Med et voksende marked ser vi økende prisingsforskjeller. Store lån er typisk lettere å handle (mer likvide). De mindre selskapene må ofte betale litt høyere renter – rundt ett prosentpoeng – for å tiltrekke seg investorer. Med Borea Kreditt ønsker vi å tilby eksponering mot de mindre lånene og utnytte denne muligheten for meravkastning.

Markedet

Siden oppstarten rundt årtusenskiftet, omfatter det nordiske høyrentemarkedet i dag obligasjonslån til en verdi av mer enn 500 milliarder kroner. Strengere reguleringer av banksektoren har blant annet bidratt til at bankene har økt sine utlånsrenter, og flere bedrifter har dermed ønsket å låne penger direkte fra investorer i obligasjonsmarkedet. Resultatet er at markedet i dag tilbyr investeringsmuligheter i obligasjonslån fra selskaper og bransjer som dekker det meste av næringslivet i de nordiske landene.

For nærmere detaljer vennligst ta kontakt med oss på post@borea.as, eller se fondets prospekt.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 30.09.2021.
Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

 • Borea KredittVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1 092,56
  NAV FORRIGE MÅNED 1 080,44
  AVKASTNING DENNE MÅNED 1,1 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 0,4 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNEDEN 0,7 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 4,2 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 2,1 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR 2,2 %
 • Kostnader
  Fast årlig forvaltningshonorar 1,0 %
  Tegningskostnad 0%
  Innløsningskostnad 0%
  Variabel forvaltningshonorar 10%* av all avkastning utover referanseindeks (5% per år). *Høyvannsmerke anvendes

Dokumenter