Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

Våre Fond

 • Borea Kreditt

  Borea Kreditt

  Borea Kreditt er et spesialfond som investerer i nordiske høyrenteobligasjoner, med fokus på små og mellomstore utstedere. Minstetegning: 1.000.000 NOK. Åpen for tegning og innløsning siste bankdag i måneden.

  Les mer om Borea Kreditt

 • Borea Utbytte

  Borea Utbytte

  Borea Utbytte er et spesialfond som investerer i norske bankers aksjer og egenkapitalbevis. Minstetegning: 1.000.000 NOK. Åpen for tegning og innløsning siste bankdag i måneden.

  Les mer om Borea Utbytte

 • Borea Høyrente

  Borea Høyrente

  Borea Høyrente er et spesialfond som investerer i nordiske høyrenteobligasjoner. Minstetegning: 1.000.000 NOK. Åpen for tegning og innløsning siste bankdag i måneden.

  Les mer om Borea Høyrente

 • Borea Obligasjon

  Borea Obligasjon

  Borea Obligasjon er et spesialfond som investerer i fondsobligasjoner utstedt av nordiske banker, med hovedfokus på norske sparebanker. Minstetegning: 1.000.000 NOK. Åpen for tegning og innløsning siste bankdag i måneden.

  Les mer om Borea Obligasjon

 • Borea Rente

  Borea Rente

  Borea Rente er et UCITS-fond som investerer i obligasjoner med lav kredittrisiko utstedt av nordiske finansinstitusjoner med hovedfokus på norske sparebanker. Minstetegning: 1.000.000 NOK andelsklasse A. Minstetegning 20.000.000 NOK andelsklasse Institusjon. Åpen for tegning og innløsning siste bankdag i uken.

  Les mer om Borea Rente